מחירון

מחירים עבור תושבי פתח תקווה

 • חלקה משפחתית לבודד – 7275 ש"ח.
 • חלקה משפחתית לאחר פטירת בן זוג (קבר עליון) – 5820 ש"ח
 • חלקה משפחתית קבורה רוויה – 14550 ש"ח
 • חלקת ביטוח לאומי לאחר פטירת בן זוג – 7275 ש"ח
 • חלקת ביטוח לאומי – 9094 ש"ח
 • חלקה סגורה משפחתית – 47000 ש"ח עבור תחתון, 7275 ש"ח עבור עליון.
 • חלקות סגורות – 45000 ש"ח
 • חלקות סגורות עד בכיכר – 65000 ש"ח
 • קבורה במקום חריג – 55000 ש"ח
 • קבורה במקום חריג/סגור משפחתי – 57000 קבר תחתון, 7275 קבר עליון.

מחירים עבור תושבים מחוץ לפתח תקווה

 • חלקה משפחתית לבודד – 8729ש"ח.
 • חלקה משפחתית לאחר פטירת בן זוג (קבר עליון) – 8729ש"ח
 • חלקה משפחתית קבורה רוויה – 17458ש"ח
 • חלקת ביטוח לאומי – 10912 ש"ח
 • חלקת ביטוח לאומי לאחר פטירת בן זוג – 10912 ש"ח
 • חלקה סגורה משפחתית – 57000 ש"ח עבור תחתון, 8729 ש"ח  עבור עליון.
 • חלקות סגורות – 55000 ש"ח
 • חלקות סגורות עד בכיכר – 65000 ש"ח
 • תושב חו"ל – 54700 ש"ח לא כולל הוצאות יום הקבורה והעברה מנתב"ג – 12300 ש"ח
 • קבורה במקום חריג – 65000 ש"ח
 • קבורה במקום חריג/סגור משפחתי – 57000 קבר תחתון, 8729 קבר עליון.

מחירים לשירותים נוספים

 • תוספת תכריכי פשתן – 200 ש"ח
 • יסוד (ישולם על ידי קבלן המציבות) – 650 ש"ח
 • חפירה מחיים (ישולם על ידי קבלן המציבות) – 380 ש"ח
 • מחיר העברת נפטרים לפי מחירון ביטוח לאומי.